بررسی یادگیری و ناتوانی های خواندن و یادگیری و تشخیص آن در کودکان و نوجوانان و کمک به آنها

بررسی یادگیری و ناتوانی های خواندن و یادگیری و تشخیص آن در کودکان و نوجوانان و کمک به آنهافهرست:معرفي/نگاهي به يادگيري/ناتواني ها/كمك به كودكتان/ يادگيري/نوجوانان با مشكلات خواندن يا يادگيري /منابع /سازمانمعرفي: مركز ترويج بين المللي براي بچه هاي ناتوان (NICHCY) خوشحال است كه اطلاعاتي براي شما درباره مشلكاتي كه بچه ها ،جوانان ونوجوانان در ياديگري تجربه مي كنند بخصوص در يادگيري خواندن فراهم كند. داشتن شكل درخواندن به هيچ وجه غيرعادي نيست.ميليون ها نفر در آمريكا مشكل خواندن دارند. بعضي ممكن است اصلا قادر به خواندن نباشند در حاليكه ديگران مهارت خواندن را دارند اما ممكن است كند خواندن باشند.مفيد است كه بدانيم كه مشكلات خواندن اغلب با مشكلات نوشتن،گوش دادن و يا صحبت كردن همراه است. هر كسي كه در يك و يا در هممه اين نواحي مشكل دارد بايد بداند كه كمك فراهم است. دلايل بسياري در اينكه چرا يك نفر ممكن است در پيشرفت مهارت خواندن مشكل داشته باشد وجود دارد. يكي از رايج ترين دلايل اين است كه شخص ناتواني خواندن دارد. خوانش (خواندن) پرشي يكي از ناتواني هاي خواندن است. انواع ديگري از ناتواني هاي خواندن وجود دارد كه مي توانند باعث مشكلات يادگيري خواندن و يا به طور كلي يادگيري شوند. اينها د راين راهنما بعدا توصيف مي شوند.هممه مشكلات خواندن توسط ناتواني هاي خواندن باعث (به وجود نيامده اند) نشده اند. مهم است كه تعيين كنيم چه چيزي باعث به وجود آمدن مشكل مي شود. بعضي از علت ها غير از ناتواني هاي يادگيري بينايي و يا شنوايي ضعيف است. اختلال احساسي يا كند ذهني از دلايل ديگر هستند.كسي كه مشكل خواندن دارد بايد با متخصصان رشته خواندن صحبت كنند و ارزيابي كاهي دريافت كنند. با تست ها و تكنيك هاي ديگر ارزيابي ريشه مشكل خواندن مي تواند تعيين شود. بعد از آن بايدعمل كرد تا به شخص به غلبه يا يادگري جبران براي مشكل خاص خود كمك كرد. اين چاپ نشر نشريه با دو هدف اصلي در ذهن توسعه پيدا كرده است. اينها
 • توصيف بعضي از رايج ترين ناتواني هاي يادگيري كه مي توانند باعث مشكلات خواندن شوند

 • شما را به سازمان هايي كه مي توانند بر كمكي كه شما نياز داريد به شما كمك كنند متصل كنيم. پرونده:// A :/ ناتواني 20% اطلاعات 20% خواندن 20% و20%يادگيري 20% نتواني 20% تست اين نشريه چاپ بدين ترتيب سازمان دهي شده: • 1)نگاهي به ناتواني يادگيري در بچه ها و جوانان
 • پيشنهادهايي براي والدين در اينكه چگونه به بچه هاي به سن مدرشان كمك كنند تا ياد بگيرند • 3)توجه به نوجوانان داراي مشكلات خواندن و يادگيري گام هاي (اقداماتي) كه نوجوانان مي توانند بردارند تا بفهمند آيا آنها در واقع ناتواني يادگيري دارند
 • منابع سازماني وكتاب براي:

 • والدين بچه هاي به سن مدرسه با ناتواني هاي يادگيري به نوجوانان داراي ناتواني هاي يادگيري كار مي كنند. ما اميدواريم كه شما از مهارت ها وكمك هايي كه به وسيله بسياري سازمان هاي عالي كه ما در اين سند فهرست كرده ايم داده شده اند استفاده كنيد. لطفا به NICHCY دوباره تماس برقرار كنيد. نگاهي به ناتواني يادگيري در بچه ها وجوانان توسط لاري B سيلور و MD تجديد چاپ شده از ناتواني يادگيري كانون استان مونگومري INC در جري لند. • بچه ها ونوجوانان در مدرسه به دلايل مختلف ضعيف عمل مي كنند. بعضي ها مشكلات احساسي يا خانوادگي دارند.براي ديگران منبع مشكل جامعه مدرسه يا هم سن وسالان است. وبعضي به سادگي زير ميانگين از لحاظ فكري هستند. اما 10تا20 درصد مشكل عصبي دارند كه نوعي است كه ناتواني يادگيري ناميده شده برطبق تعريفي كه توسط دولت مركزي استفاده شده اين بچه ها حداقل هوش ميانگين را دارند ( بعضي بيش از ميانگين را دارند) ومشكلات آموزشي آنها با مشكلات احساسي شرايط فرهنگي يا اجتماعي ناتواني ديد شنوايي وحركتي ابتدايي به وجود نيامده اند. به جاي آن دليل مشكلات يادگيري آنها به نظر مي رسد كه به اين دليل باشد كه مغز آنها نسبت به ديگران خسته و بي تاب است.  حدود 20 درصد بچه هاي ناتواني يادگيري همچنين مشكل مربوط بي نظمي كمبود توجه (ADD) يا بي نظمي كمبود توجه بي قراري (فزون كاري) (ADHD) دارند. علايم آن ناآرامي ، حواس پرتي و شتاب زدگي (تابع ميان آني است.  ADDيا ADHA بايد جدا از ناتواني يادگيري تخمين زده شوند ارزيابي شوند يا به آنها رفتار شود. ناتواني هاي يادگيري شرايط مادام العمري هستند كه ممكن است نيازمند درك خاص و كمك در سرتاسرمدرسه ابتدايي دربيرستان و بالاتر آن باشند.آنها همچنني ناتواني هاي زندگي هستند كه اثرات مهمي خارج از مدرسه كه نه فقط دركار آموزشي اما همين طور دربازي بچه ها فعاليت روزانه وحتي دوستي هم مشكل مي كند. بنابراين كمك براي اين بچه هاي بيش از تحصيل هاي خاص كلاس معني مي دهد. انواع ناتواني هاي يادگيري در اواخر 1960 نمونه موجود ناتواني هاي يادگيري به وجود آمد. اين نمونه چهار مرحله پردازش اطلاعاتي را كه يادگيري استفاده شد يعني مشكاركت كمك به كارگيري تركيب هماهنگي حافظه و بازده را از هم مجزا مي كند. مشاركت به كارگيري روند ضبط اطلاعاتي در مغز است كه از طريق حس دريافت مي شوند. تركيب هماهنگي روند تفسير اين اطلاعات است.حافظه ذخيره آن براي بازيابي باز پس گيري است بعدي است. بازده محصول اطلاعات توسط فعاليت هاي حركتي يا زبان حرف زدن به اوست مي آيد. ناتواني هاي يادگيري مي توانند توسط اثرات آنها در يكي يا بيشتر از اين مراحل طبقه بندي شوند. هر بچه توانايي ها وضعف هاي فردي به هر مرحله را دارد. مشاركت input اولين نوع اصلي مشكل در مرحله مشاركت input ناتواني درك بينايي است.بعضي از دانش آموزان در تشخيص موقعيت ومشكل آنچه كه مي بينند مشكل دارند. ممكن است بر عكس شوند يا چرخيده شوند.براي مثال حروف g,,q,p,b,d ممكن است با هم اشتباه گرفته شوند. بچه ممكن است همين طور در تشخيص يك مشكل خاص از حاشيه كنار آن مشكل داشته باشد.  مردم داراي اين ناتواني اغلب مشكلات خواندن دارند. آنها ممكن است از كلمات بپرند يك خط را دوبار بخواننند و يا خط ها را جا بيندازند. دانش آموزان ديگر درك عمق ضعيف يا قضاوت ساخت ضعيف دارند. آنها ممكن است به اشيا برخورد كنند. از صندلي ها بيفتد يا به نوشيدني ها برخورد كنند. ناتواني مهم ديگر مشاركت در درك شنوايي است.دانش آموزان ممكن است در فهميدن مشكل داشته باشند زيرا آنها تفاوت هاي ظريف را در صداها تشخيص نمي دهند. آنها لغات و عبارتهايي كه صدايشان شبيه هم است را باهم اشتباه مي كنند.


  بررسی یادگیری و ناتوانی های خواندن و یادگیری و تشخیص آن در کودکان و نوجوانان و کمک به آنها

  مقاله

  پاورپوینت

  فایل فلش

  کارآموزی

  گزارش تخصصی

  کارورزی

  اقدام پژوهی

  درس پژوهی

  جزوه

  خلاصه

  نمونه سوال