بررسی مقايسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي

بررسی مقايسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي

این فایل به بررسی مقايسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 64 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلود ::
اضطراب هسته مرکزی و نشانة اصلی اغلب اختلالات روانی محسوب می‌شود و همانطور که در بیماریهای جسمانی درد نمایندة وجود بیماری است در بیماریهای روانی اضطراب نشانگر وجود مشکل می‌باشد.
اضطراب یک وضعیت شایع در زندگی است و در شکل طبیعی خود انگیزة حرکت محسوبمی‌شود ولی در حالت فرضی و مزمن در سیستم شناختی ـ عاطفی فرد واردمی‌شود و انفعالات ، عواطف، واکنش‌ها ، شناخت و ادراک را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد . اضطراب در سه سیستم جداگانه خود را نشان می‌دهد که عبارتند از سیستم :
روانی ـ فیزیولوژیکی و رفتاری که در نهایت هدف آنها حمایت از ارگانیزم می‌باشد یکی از پیامدهای این سه بعد این است که می‌توانند با هم ترکیب شوند و در سطح اضطرابی که افراد تجربه می‌کنند تغییرات وسیعی ایجاد کنند.
اضطراب زمانی ناهنجار است که شدت آن مانع تحقق اهداف شخصی یا ارتباطات بین فرد می‌شود یا باعث درجات بالایی از ترس و درد شود. در چنین سطحی از شدت اضطراب به صورت اختلالات اضطرابی درنظر گرفته می‌شود بنابراین یک اختلال اضطرابی با شدت سطح اضطرابی که فرد تجربه می‌کند استمرار و تضعیف ، فرد مشخص می‌شود.
در همین رابطه‌ این نکته نیز قابل بررسی است که آیا بین اضطراب دختران و پسران رابطه وجود دارد ؟
جامعه مورد مطالعه و پژوهش ما تشکیل شده از دانش‌آموزان دختر و پسر دورة سوم راهنمایی با درنظرگرفتن تعداد افراد خانواده و سن پدر و مادر ، شغل پدر و مادر. جمعیت نمونه شامل ۱۵ نفر دختر و ۱۵ نفر پسر بوده است با سن ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ است. نتایج به دست آمده از این پژوهش اضطراب در دختران بیشتر از پسران است.
فهرست مطالب
فصل اول :
مقدمه . ۳
بیان مسأله .. ۶
اهداف تحقیق . ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق .. ۸
تعریف عملیاتی واژه ها .. ۸
فرضیه .. ۸
فصل دوم :
پیشینه تحقیق . ۱۱
رویکردهای نظری به اضطراب . ۱۲
نظریه روانکاوی .. ۱۲
نظریه رفتارگرایی ۱۲
سندرم افسردگی اضطراب . ۱۳
اختلالات اضطرابی ۱۹
نتایج مشکلات روش شناسی . ۲۴
اختلالات افسردگی ۲۵
اختلالات اضطرابی ۲۶
اضطراب منتشر . ۲۸
روان نژندی ها . ۳۰
انواع اضطراب .. ۳۰
فصل سوم :
روش تحقیق . ۴۰
جامعه .. ۴۱
حجم نمونه (تعیین حجم نمونه) .. ۴۲
ابزار گردآوری اطلاعات . ۴۳
روش گردآوری اطلاعات .. ۴۴
روش آماری . ۴۴
فصل چهارم :
محاسبات آمار توصیفی ۴۷
تعیین جدول ضریب همبستگی . ۴۷
محاسبه فرمول آماری T استیودنت . ۴۸
آزمون فرض (فرضیه) . ۴۹
بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم :
نتیجه گیری .. ۵۱
محدودیت های تحقیق . ۵۲
پیشنهادات .. ۵۲
منابع و مأخذ . ۵۳

بررسی مقايسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي

تحقیق بررسی مقايسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي

مقاله بررسی مقايسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي

پروژه بررسی مقايسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سو

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال