محاسبه متغیرهای مالی شرکت تزریقی ایران از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت تزریقی ایران از سال 80 الی 89

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت تزریقی ایران در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد

اهرم مالی

نسبت قیمت به سود

ارزش بازارری به دفتری

اندازه

ضریب بتا

اهرم مالی صنعت

نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال)

بازده غیر عادی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال